Moritz van Beck

Vase Kröger I

Vase, bemalt, 63 cm

1994: Hinrich Kröger