Moritz van Beck

Stuhl Starck

Klappstuhl Lola Mundo 1988.

Stahl, Buchenholz, Kunststoff

Philippe Starck